YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 82

82
Đức Chúa Trời là Đấng phán xét công minh
Thi Thiên của A-sáp
1Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng của Chúa;
Ngài phán xét giữa các thần:
2“Các ngươi phán xét không công minh
Và thiên vị kẻ ác cho đến chừng nào? (Sê-la)
3Hãy bênh vực người khốn cùng và kẻ mồ côi;
Xét xử công minh cho người thiếu thốn và kẻ khốn cùng.
4Hãy cứu vớt kẻ yếu đuối và người thiếu thốn,
Giải cứu họ khỏi tay kẻ ác.”
5Chúng không biết cũng không hiểu gì,
Chúng bước đi trong tối tăm;
Vì thế, các nền trái đất đều bị rúng động.
6Ta phán: “Các ngươi là thần#Gi 10:34.
Tất cả đều là con trai của Đấng Chí Cao.
7Tuy nhiên, các ngươi sẽ chết như loài người,
Và sẽ ngã xuống như mọi thủ lĩnh khác.”
8Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau phán xét thế gian,
Vì muôn dân đều là cơ nghiệp của Ngài.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy