Thi Thiên 8
VIE2010

Thi Thiên 8

8
Vinh quang của Đức Giê-hô-va và giá trị của loài người
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng, dùng với nhạc cụ Ghi-tít
1Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa của chúng con,
Danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao!
Uy nghiêm Ngài vượt quá các tầng trời!
2Để đối lại các kẻ thù của Chúa,#Mat 21:16.
Ngài dùng miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú mà lập nên sức mạnh Ngài,
Khiến bọn cừu địch và kẻ báo thù phải nín lặng.
3Khi con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa,
Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã tạo dựng;
4Loài người là gì mà Chúa nhớ đến?#Gióp 7:17-18; Thi 144:3; Hê 2:6-8.
Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?
5Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời#8:5 Ctd: các thiên sứ. một chút,
Đội cho người mão miện vinh quang và tôn trọng.
6Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa;#I Cô 15:27; Êph 1:22; Hê 2:8.
Khiến muôn vật phục dưới chân người,
7Tất cả loài chiên và gia súc
Cũng như các thú đồng,
8Chim trời và cá biển
Cùng sinh vật bơi lội dưới biển.
9Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng con,
Danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010