Thi Thiên 76:9

Thi Thiên 76:9 VIE2010

Đức Chúa Trời trỗi dậy phán xét Để giải cứu các người nhu mì trên đất. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 76:9