Thi Thiên 76:5

Thi Thiên 76:5 VIE2010

Các dũng sĩ đã bị cướp lột, Họ chìm sâu trong giấc ngủ mình; Chẳng một người mạnh dạn nào Nhấc nổi cánh tay mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 76:5