Thi Thiên 74:8

Thi Thiên 74:8 VIE2010

Chúng tự nhủ: “Chúng ta hãy nghiền nát chúng.” Chúng đã đốt các nhà hội của Đức Chúa Trời trong xứ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:8