Thi Thiên 74:6

Thi Thiên 74:6 VIE2010

Bây giờ chúng dùng rìu và búa Đập bể tất cả vật chạm trổ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:6