Thi Thiên 74:23

Thi Thiên 74:23 VIE2010

Xin đừng quên tiếng la hét của kẻ thù Chúa, Sự ồn ào của kẻ phản nghịch Ngài cứ mãi dâng lên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:23