Thi Thiên 74:22

Thi Thiên 74:22 VIE2010

Lạy Đức Chúa Trời, xin trỗi dậy bênh vực lý lẽ của Ngài. Xin nhớ lại bọn ngu dại hằng ngày chế nhạo Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:22