Thi Thiên 74:13

Thi Thiên 74:13 VIE2010

Chúa đã dùng quyền năng Ngài mà rẽ biển ra, Đập nát đầu của quái vật dưới nước.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share