Thi Thiên 7
VIE2010

Thi Thiên 7

7
Cầu xin Đức Giê-hô-va bênh vực khỏi kẻ ác
Thi Thiên do Đa-vít sáng tác để ca ngợi Đức Giê-hô-va. Bài ca nầy liên hệ đến một người Bên-gia-min tên là Cút
1Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, con nương náu mình nơi Ngài;
Xin cứu con khỏi mọi kẻ truy đuổi con, và giải thoát con,
2Kẻo chúng xé con như sư tử xé mồi,
Và phân thây con ra từng mảnh mà không ai giải cứu.
3Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, nếu con đã làm điều ấy,
Và nhúng tay vào việc bất chính;
4Nếu con lấy ác trả cho người sống hòa thuận với con
Và cướp bóc kẻ thù con vô cớ
5Thì con đáng bị kẻ thù đuổi kịp,
Giày đạp mạng sống con dưới đất,
Và vùi dập danh dự con trong tro bụi. (Sê-la)
6Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy và nổi giận;
Xin chống lại cơn giận hoảng của kẻ thù con.
Xin thức dậy mà giúp đỡ con; Ngài đã định sự phán xét rồi.
7Hãy để hội các dân tụ họp quanh Ngài;
Trên ngôi cao Ngài trị vì họ.
8Đức Giê-hô-va phán xét các dân tộc.
Lạy Đức Giê-hô-va, xin phân xử cho con theo sự công chính của con
Và theo sự thanh liêm nơi lòng con.
9Lạy Đức Chúa Trời công chính,#Khải 2:23.
Là Đấng dò xét lòng dạ loài người,
Xin chấm dứt sự gian ác của kẻ dữ
Nhưng làm vững bền người công chính.
10Đức Chúa Trời là cái khiên của con,
Ngài cứu vớt người có lòng ngay thẳng.
11Đức Chúa Trời là thẩm phán công minh,
Là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận với kẻ ác.
12Nếu một người không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm;
Ngài giương cung chờ sẵn.
13Ngài đã chuẩn bị khí giới hủy diệt
Và làm những mũi tên bằng lửa.
14Kìa kẻ dữ cưu mang gian ác,
Hoài thai hiểm độc,
Và sinh ra dối trá.
15Hắn đào hầm, đào hố
Nhưng lại té xuống hố đã đào.
16Tội ác hắn đổ lại trên đầu hắn.
Và sự bạo hành giáng trên trán hắn.
17Con sẽ cảm tạ Đức Giê-hô-va về sự công chính của Ngài,
Và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là Đấng Chí Cao.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010