YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 67

67
Tác giả khuyên các nước hãy ca ngợi Đức Chúa Trời
Thi Thiên. Bài ca sáng tác cho nhạc trưởng, dùng với nhạc cụ bằng dây
1Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng con và ban phước cho chúng con,
Chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con. (Sê-la)
2Để đường lối Chúa được biết trên đất
Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.
3Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Chúa!
Nguyện muôn dân chúc tụng Ngài!
4Các nước hãy vui vẻ và hân hoan ca hát,
Vì Chúa sẽ phán xét các dân tộc một cách công minh
Và dẫn dắt muôn dân trên đất. (Sê-la)
5Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Chúa!
Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!
6Đất sinh hoa lợi,
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ ban phước cho chúng ta.
7Đức Chúa Trời ban phước cho chúng con
Và mọi người ở tận cùng trái đất đều sẽ kính sợ Ngài.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;