Thi Thiên 61:1

Thi Thiên 61:1 VIE2010

Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu cầu của con, Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share