Thi Thiên 59:5

Thi Thiên 59:5 VIE2010

Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Xin trỗi dậy để trừng phạt các nước; Đừng thương xót những kẻ độc ác, phản bội. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 59:5