Thi Thiên 57
VIE2010

Thi Thiên 57

57
Cầu nguyện Chúa cứu mình khỏi kẻ bắt bớ#I Sa 22:1; 24:4.
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác khi ông chạy trốn trong hang đá khỏi Sau-lơ. Soạn cho nhạc trưởng, theo điệu “Xin đừng hủy diệt”
1Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con, xin thương xót con,
Vì linh hồn con nương náu nơi Chúa!
Phải, con nương náu mình dưới bóng cánh của Ngài
Cho đến khi tai qua nạn khỏi.
2Con kêu cầu Đức Chúa Trời Chí Cao,
Tức là Đức Chúa Trời hoàn thành mục đích của Ngài cho con.
3Từ trời Ngài ban ơn cứu rỗi con.
Khiến kẻ áp bức con phải xấu hổ, nhuốc nhơ. (Sê-la)
Đức Chúa Trời ban sự nhân từ và sự thành tín của Ngài cho con.
4Linh hồn con ở giữa các sư tử;
Nằm giữa bầy thú ăn thịt người.
Có răng như ngọn giáo, mũi tên
Và lưỡi chúng sắc như gươm.
5Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao trên các tầng trời;
Nguyện vinh quang Chúa tỏa sáng trên khắp đất!
6Chúng giăng lưới dưới chân con,
Linh hồn con nao núng.
Chúng đào hầm phía trước con
Nhưng chúng lại sa xuống đó. (Sê-la)
7Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc,
Lòng con vững chắc;
Con sẽ hát và cất tiếng ngợi ca.
8Hỡi linh hồn ta, hãy tỉnh thức!
Hỡi đàn hạc, đàn lia, hãy trỗi dậy!
Ta cũng sẽ đánh thức rạng đông.
9Lạy Chúa, con sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân,
Ca ngợi Chúa trong các nước.
10Vì lòng nhân từ Chúa cao đến tận trời,
Đức thành tín Chúa cao đến tận mây.
11Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao trên các tầng trời.
Nguyện vinh quang Chúa tỏa sáng trên khắp đất!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010