YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 51

51
Chúa tha thứ cho người có lòng ăn năn hối cải#II Sa 12:1-15.
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng, lúc nhà tiên tri Na-than đến gặp vua sau khi vua vào cùng Bát Sê-ba
1Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con
Theo lòng nhân từ của Chúa;
Xin xóa các sự vi phạm con
Theo đức bác ái của Chúa.
2Xin rửa sạch hết mọi gian ác
Và thanh tẩy tội lỗi con.
3Vì con nhận biết các sự vi phạm con,
Và tội lỗi con hằng ở trước mặt con.
4Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi#Rô 3:4.
Và làm điều ác dưới mắt Chúa.
Để Chúa bày tỏ đức công chính khi Ngài tuyên phán
Và sự thanh sạch khi Ngài phán xét.
5Thật, con sinh ra trong sự gian ác,
Mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi.
6Nầy, Chúa muốn sự chân thật trong tâm hồn;
Chúa sẽ dạy con sự khôn ngoan trong nơi sâu kín của lòng con.
7Xin lấy chùm bài hương tẩy sạch tội lỗi con thì con sẽ được tinh sạch;
Cầu Chúa rửa con thì con sẽ trở nên trắng hơn tuyết.
8Chúa sẽ khiến con nghe tiếng vui vẻ, mừng rỡ
Để các xương cốt mà Ngài đã bẻ gãy được hoan lạc.
9Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi con
Và bôi xóa mọi gian ác của con.
10Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch
Và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.
11Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa
Cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con.
12Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con,
Và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con.
13Bấy giờ con sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm
Và tội nhân sẽ trở về cùng Ngài.
14Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu con khỏi tội làm đổ huyết
Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của con,
Lưỡi con sẽ ca ngợi sự công chính của Ngài.
15Chúa ơi, xin mở môi con
Và miệng con sẽ truyền ra sự ca ngợi Chúa.
16Vì Chúa không ưa thích sinh tế, dù con có hiến dâng.
Tế lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa.
17Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương;
Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.
18Cầu xin Chúa làm điều lành cho Si-ôn theo ý tốt Ngài;
Hãy xây cất các tường thành Giê-ru-sa-lem.
19Bấy giờ, Chúa sẽ ưa thích các tế lễ công chính,
Cùng tất cả tế lễ thiêu và các sinh tế.
Rồi người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa.

Currently Selected:

Thi Thiên 51: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy