YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 50

50
Đức Chúa Trời là Đấng phán xét người công chính và kẻ gian ác
Thi Thiên của A-sáp
1Đấng quyền năng là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va
Phán và gọi thiên hạ
Từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn.
2Từ Si-ôn tốt đẹp toàn hảo,
Đức Chúa Trời đã chiếu sáng ra.
3Đức Chúa Trời chúng ta đến và không im lặng đâu.
Trước mặt Ngài là ngọn lửa bùng cháy,
Chung quanh Ngài là trận bão dữ dội.
4Ngài gọi các tầng trời trên cao
Và đất ở bên dưới để phán xét con dân Ngài:
5“Hãy tập hợp những người trung tín lại cùng Ta,
Là những người đã lập giao ước với Ta bằng sinh tế.”
6Các tầng trời rao truyền sự công chính Ngài
Vì chính Đức Chúa Trời là thẩm phán. (Sê-la)
7“Hỡi dân Ta, hãy nghe! Ta sẽ phán,
Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ làm chứng chống lại ngươi;
Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của ngươi.
8Ta sẽ chẳng trách ngươi vì các sinh tế
Cũng không quở ngươi vì tế lễ thiêu hằng ở trước mặt Ta.
9Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi
Cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi,
10Vì tất cả thú rừng đều thuộc về Ta,
Các bầy súc vật trên hàng nghìn đồi núi cũng vậy.
11Ta biết hết mọi loài chim trên núi,
Mọi sinh vật ngoài đồng đều thuộc về Ta.
12Nếu Ta đói, Ta chẳng cần nói cho các ngươi biết,
Vì thế gian và muôn vật trong đó đều thuộc về Ta.
13Ta có ăn thịt bò đực
Hay uống huyết dê đực không?
14Hãy dâng lời cảm tạ làm sinh tế cho Đức Chúa Trời
Và hoàn tất các điều hứa nguyện của ngươi cho Đấng Chí Cao.
15Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân,
Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.”
16Nhưng Đức Chúa Trời phán với kẻ ác rằng:
“Vì sao ngươi thuật lại các luật lệ Ta?
Cớ sao miệng ngươi nói về giao ước Ta?
17Vì ngươi ghét sự sửa dạy,
Vứt bỏ sau lưng các lời Ta phán.
18Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm thì đồng tình với hắn,
Ngươi chia phần với bọn ngoại tình.
19Miệng ngươi buông ra những lời độc ác,
Lưỡi ngươi thêu dệt những chuyện dối lừa.
20Ngươi ngồi nói hành anh em ngươi,
Vu khống con trai của mẹ ngươi.
21Đó là điều ngươi đã làm, còn Ta im lặng;
Ngươi tưởng rằng Ta cũng giống như ngươi.
Nhưng Ta sẽ trách phạt ngươi,
Phơi bày các điều đó ra trước mắt ngươi.
22Hỡi kẻ quên Đức Chúa Trời, hãy suy xét!
Nếu không, Ta xé nát ngươi và chẳng ai giải cứu.
23Ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ là tôn vinh Ta,
Còn người nào đi theo đường ngay thẳng,
Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.”

Currently Selected:

Thi Thiên 50: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy