Thi Thiên 5:7

Thi Thiên 5:7 VIE2010

Về phần con, nhờ lòng nhân từ bao la của Chúa, Con sẽ vào nhà Chúa, Con sẽ lấy lòng kính sợ Mà thờ lạy trước đền thánh của Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share