Thi Thiên 49
VIE2010

Thi Thiên 49

49
Tin cậy vào của cải là ngu dại
Thi Thiên của con cháu Cô-ra, sáng tác cho nhạc trưởng
1Hỡi muôn dân, hãy nghe điều nầy;
Hỡi mọi người trên thế gian, hãy lắng tai nghe.
2Bất luận người hạ lưu hay thượng lưu,
Người giàu có cũng như người nghèo hèn.
3Miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan,
Sự suy ngẫm của lòng tôi là sự thông sáng.
4Tôi sẽ lắng tai nghe câu châm ngôn;
Tôi sẽ lấy đàn hạc mà giải câu đố.
5Vì sao tôi phải sợ hãi trong ngày tai họa
Khi sự gian ác của những kẻ muốn tiếm vị tôi vây phủ tôi?
6Chúng tin cậy nơi tài sản mình,
Khoe khoang của cải dư dật của mình.
7Không ai chuộc được anh em mình
Hoặc trả giá chuộc người ấy nơi Đức Chúa Trời.
8Để cho người ấy được sống mãi mãi
Không hề thấy sự hư nát.
9Vì giá chuộc mạng sống quá đắt,
Người ấy không thể trả nổi.
10Vì người ta thấy người khôn ngoan chết,
Kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau
Để lại tài sản mình cho kẻ khác.
11Chúng nghĩ trong lòng rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi
Và chỗ mình ở vẫn tồn tại từ đời nầy qua đời kia.
Chúng cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình.
12Nhưng loài người dù giàu sang cũng chẳng còn mãi;
Nó giống như thú vật phải hư mất.
13Đường lối chúng là sự ngu dại của chúng;
Và những kẻ theo chúng thích lý luận của chúng. (Sê-la)
14Chúng bị định xuống âm phủ như bầy chiên;
Thần chết sẽ chăn giữ chúng:
Buổi sáng, người ngay thẳng sẽ giày đạp chúng.
Hình hài của chúng bị tiêu hủy.
Âm phủ sẽ là nơi ở của chúng.
15Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ
Vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. (Sê-la)
16Chớ sợ khi một người trở nên giàu có
Khi vinh quang nhà người ấy tăng lên.
17Vì khi chết người ấy chẳng đem gì theo được,
Vinh quang cũng không theo người xuống mồ mả đâu.
18Dù lúc còn sống, người ấy kể mình là được phước,
Và được người ta ca ngợi khi người thịnh vượng.
19Người ấy sẽ đến cùng dòng dõi tổ phụ mình:
Sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa.
20Người nào hưởng sự giàu sang mà không hiểu biết gì
Giống như thú vật phải hư mất.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010