Thi Thiên 41:6

Thi Thiên 41:6 VIE2010

Mỗi khi chúng đến thăm con, chúng nói những lời dối trá; Lòng chúng chứa đầy gian ác Rồi chúng đi ra bêu riếu khắp nơi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.