Thi Thiên 41:1

Thi Thiên 41:1 VIE2010

Phước cho người nào đoái thương kẻ khốn cùng! Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người ấy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.