YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 40

40
Xin Chúa cứu khỏi khổ nạn
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng
1Tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va,
Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.
2Ngài đem tôi lên khỏi hầm hủy diệt,
Khỏi vũng bùn lầy.
Ngài đặt chân tôi trên vầng đá
Và làm cho bước tôi vững bền.
3Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới,
Tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.
Nhiều người sẽ thấy điều đó và kính sợ
Đem lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
4Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va,
Chẳng hướng lòng về kẻ kiêu ngạo
Hoặc đi theo bọn dối trá!
5Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con,
Công việc lạ lùng và những tư tưởng của Chúa đối với chúng con thật nhiều,
Không ai có thể so sánh với Chúa;
Nếu con muốn rao truyền và thuật lại các việc ấy,
Thì quá nhiều, không thể đếm được.
6Chúa không thích sinh tế hoặc tế lễ chay,#Hê 10:5-7.
Chúa không đòi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội,
Nhưng Ngài đã mở#40:6 Nn: xỏ tai con để nghe Ngài.
7Bấy giờ con nói: “Có con đây.
Trong quyển sách đã có chép về con.”
8Lạy Đức Chúa Trời của con, con vui thích làm theo ý muốn Chúa,
Luật pháp Chúa ở trong lòng con.
9Con đã rao truyền tin vui về sự công chính của Ngài
Giữa hội chúng đông đảo,
Thật, con không thể ngậm miệng lại;
Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó.
10Con chẳng giấu sự công chính của Chúa trong lòng con;
Con đã rao truyền sự thành tín và ơn cứu rỗi của Ngài;
Con không giấu sự nhân từ và chân thật của Chúa,
Với hội chúng đông đảo.
11Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng rút lại
Lòng thương xót của Ngài đối với con;
Nguyện sự nhân từ và chân thật của Ngài
Gìn giữ con luôn luôn.
12Vì vô số tai họa
Đã vây quanh con;
Tội ác con đã theo kịp con
Đến nỗi con không dám ngước mắt lên;
Chúng nhiều hơn tóc trên đầu con,
Khiến lòng con kinh hãi.
13Đức Giê-hô-va ôi! Xin vui lòng giải cứu con.
Lạy Đức Giê-hô-va, xin mau giúp đỡ con.
14Xin khiến kẻ nào tìm hại mạng sống con
Bị bối rối và hổ thẹn;
Xin khiến kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại con
Phải thối lui và bị sỉ nhục.
15Các kẻ nói về con: “Ha ha, ha ha!”
Mong chúng bị bối rối vì bị sỉ nhục.
16Nguyện tất cả những ai tìm cầu Chúa
Được vui vẻ và hoan lạc nơi Chúa;
Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa
Luôn nói rằng: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại!”
17Con đây là người khốn cùng và thiếu thốn;
Nhưng Chúa luôn nhớ đến con.
Chúa là Đấng giúp đỡ và giải cứu con.
Đức Chúa Trời của con ôi, Xin đừng chậm trễ!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy