Thi Thiên 38:6

Thi Thiên 38:6 VIE2010

Con đau đớn tột cùng, khòm lưng, cúi mặt; Con bước đi sầu thảm suốt ngày.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share