Thi Thiên 38:1

Thi Thiên 38:1 VIE2010

Đức Giê-hô-va ôi! Xin chớ nổi cơn thịnh nộ mà quở trách con, Cũng đừng nóng giận mà sửa phạt con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 38:1