Thi Thiên 33:7

Thi Thiên 33:7 VIE2010

Ngài thu tất cả nước biển lại thành đống, Và chứa nước sâu trong kho.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share