Thi Thiên 33:15

Thi Thiên 33:15 VIE2010

Ngài nắn nên lòng của mọi người, Và xem xét mọi việc làm của họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share