Thi Thiên 33:13

Thi Thiên 33:13 VIE2010

Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống, Ngài nhìn thấy tất cả con cái loài người.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share