Thi Thiên 33:10

Thi Thiên 33:10 VIE2010

Đức Giê-hô-va làm thất bại mưu đồ của các nước, Ngài phá hỏng mục đích của các dân.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share