Thi Thiên 28
VIE2010

Thi Thiên 28

28
Cầu nguyện Chúa giúp đỡ và cảm tạ vì Ngài đã nhậm lời
Thi Thiên của Đa-vít
1Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Ngài là Vầng Đá của con;
Xin đừng bịt tai cùng con.
Vì nếu Ngài cứ im lặng với con,
Con sẽ giống như những kẻ xuống mồ.
2Khi con giơ tay hướng về nơi chí thánh của Chúa
Mà kêu cầu với Ngài,
Xin nghe tiếng khẩn cầu của con.
3Xin chớ lôi con đi cùng với kẻ dữ
Hoặc với kẻ làm ác;
Là những kẻ nói hòa bình với người lân cận mình,
Nhưng trong lòng chứa đầy gian ác.
4Xin Chúa phạt chúng tùy theo công việc của chúng,#Khải 22:12.
Và tùy theo hành vi gian ác của chúng;
Xin Chúa báo trả theo việc tay chúng đã làm,
Và phạt chúng đáng với tội của chúng.
5Vì chúng không nhận biết các công việc của Đức Giê-hô-va,
Và công trình của tay Ngài.
Ngài sẽ phá đổ chúng,
Không xây dựng chúng nữa.
6Đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va!
Vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của con.
7Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của con;
Lòng con tin cậy Ngài và con được cứu giúp.
Vì vậy, lòng con rất mừng rỡ;
Con sẽ lấy bài hát mà ca ngợi Ngài.
8Đức Giê-hô-va là sức mạnh của dân Ngài,
Là đồn lũy cứu rỗi cho người được xức dầu của Ngài.
9Xin Chúa cứu con dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp Ngài;
Xin chăn dắt và nâng đỡ họ đời đời.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.