Thi Thiên 26
VIE2010

Thi Thiên 26

26
Lời cầu nguyện của người liêm chính
Thi Thiên của Đa-vít
1Lạy Đức Giê-hô-va, xin biện minh cho con,
Vì con đã bước đi trong sự liêm chính;
Con tin cậy Đức Giê-hô-va, không hề nao núng.
2Đức Giê-hô-va ôi! Xin tra xét và thử thách con,
Dò xét lòng dạ và tâm trí con.
3Vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt con,
Và con luôn đi theo chân lý của Ngài.
4Con không ngồi chung với kẻ dối trá,
Cũng chẳng giao du với bọn đạo đức giả.
5Con ghét bọn làm ác,
Chẳng chịu ngồi chung với kẻ gian tà.
6Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ rửa tay trong sự vô tội,
Và đi vòng quanh bàn thờ của Ngài,
7Để lớn tiếng tạ ơn
Và thuật lại các công việc lạ lùng của Chúa.
8Lạy Đức Giê-hô-va, con yêu mến ngôi nhà Ngài ở,
Và nơi vinh quang Ngài ngự.
9Xin đừng cất linh hồn con đi chung với tội nhân,
Cũng đừng dứt mạng sống con cùng với bọn khát máu.
10Tay chúng làm chuyện xấu xa,
Tay phải chúng đầy của hối lộ.
11Còn con, con sẽ bước đi trong sự liêm chính,
Xin cứu chuộc con và thương xót con.
12Chân con đứng trên đất bằng phẳng;
Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va giữa hội chúng.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010