YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 19

19
Vinh quang của Đức Chúa Trời trong vũ trụ và luật pháp
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng
1Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời,
Bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm.
2Ngày nầy giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia,
Đêm nầy truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ.
3Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói;
Cũng không ai nghe âm thanh của chúng.
4Nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất
Và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới.#Rô 10:18.
Trên bầu trời, Ngài đã dựng trại cho mặt trời.
5Mặt trời khác nào tân lang ra khỏi loan phòng,
Vui mừng chạy đua như một dũng sĩ.
6Mặt trời ra từ phương trời nầy,
Chạy vòng đến phương trời kia.
Không gì tránh khỏi được sức nóng mặt trời.
7Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn,
Bổ dưỡng linh hồn;
Chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn,
Làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.
8Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng,
Làm cho lòng vui mừng;
Điều răn của Đức Giê-hô-va là tinh sạch,
Làm cho mắt sáng sủa.
9Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch,
Hằng còn đến đời đời;
Các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý.
Tất cả đều công chính.
10Các điều ấy quý hơn vàng,
Thật quý hơn vàng ròng;
Lại ngọt hơn mật,
Thật ngọt hơn mật của tàng ong.
11Các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa;
Ai gìn giữ chúng được phần thưởng lớn.
12Ai nhận thức được các sai lầm mình?
Xin Chúa tha những lầm lỗi mà con không biết.
13Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội;
Nguyện tội ấy không cai trị con
Thì con sẽ không chỗ trách được,
Và không phạm tội trọng.
14Lạy Đức Giê-hô-va là Vầng Đá và là Đấng Cứu Chuộc của con,
Nguyện lời nói của miệng con,
Và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài!

Currently Selected:

Thi Thiên 19: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy