Thi Thiên 150
VIE2010

Thi Thiên 150

150
Ca ngợi sự uy nghiêm của Đức Giê-hô-va
1Ha-lê-lu-gia!
Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài!
Hãy ca ngợi Ngài trên bầu trời kỳ vĩ của Ngài.
2Hãy ca ngợi Ngài về các việc quyền năng Ngài!
Hãy ca ngợi Ngài theo sự oai nghi vĩ đại của Ngài!
3Hãy thổi kèn mà ca ngợi Ngài,
Hãy gảy đàn lia, đàn hạc mà ca tụng Ngài!
4Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà ca ngợi Ngài!
Hãy dùng nhạc cụ bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài!
5Hãy dùng chập chõa dội tiếng,
Phèng la vang rền mà ca ngợi Ngài!
6Mọi sinh vật có hơi thở,
Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
Ha-lê-lu-gia!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010