Thi Thiên 148
VIE2010

Thi Thiên 148

148
Muôn vật ca ngợi Đức Giê-hô-va
1Ha-lê-lu-gia!
Từ các tầng trời, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
Trong các nơi cao, hãy ca ngợi Ngài.
2Hỡi các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài!
Hỡi cả thiên binh Ngài, hãy ca ngợi Ngài!
3Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ca ngợi Ngài!
Hỡi tất cả các vì sao sáng, hãy ca ngợi Ngài!
4Hỡi trời của các tầng trời,
Hỡi nguồn nước trên các tầng trời,
Hãy ca ngợi Ngài!
5Muôn vật hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va,
Vì Ngài ra lệnh, tất cả đều được dựng nên.
6Ngài thiết lập các vật ấy vững chắc đến đời đời vô cùng;
Ngài ban các quy luật để chúng không thể vượt qua.
7Hỡi các quái vật của biển và các vực sâu trên đất,
Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.
8Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước,
Gió và bão, hãy vâng lệnh Ngài,
9Các núi và đồi,
Cây trái và mọi cây bá hương,
10Thú rừng và các loài súc vật,
Loài côn trùng và loài chim,
11Các vua thế gian và các dân tộc,
Vương hầu và mọi thẩm phán của thế gian,
12Thanh niên và trinh nữ,
Người già và người trẻ,
13Muôn vật hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va!
Vì chỉ danh Ngài đáng được tôn cao;
Vinh quang Ngài ở trên cả trái đất và các tầng trời.
14Ngài đã nâng cái sừng của con dân Ngài ngước lên,
Để những người trung tín của Ngài ca ngợi Ngài,
Tức Y-sơ-ra-ên là một dân gần gũi bên Ngài!
Ha-lê-lu-gia!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010