Thi Thiên 148:8

Thi Thiên 148:8 VIE2010

Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, Gió và bão, hãy vâng lệnh Ngài
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share