Thi Thiên 148:4

Thi Thiên 148:4 VIE2010

Hỡi trời của các tầng trời, Hỡi nguồn nước trên các tầng trời, Hãy ca ngợi Ngài!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share