Thi Thiên 148:12

Thi Thiên 148:12 VIE2010

Thanh niên và trinh nữ, Người già và người trẻ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share