YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 146

146
Ca ngợi Đức Giê-hô-va là Đấng cứu giúp
1Ha-lê-lu-gia!
Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
2Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va suốt đời.
Nếu con còn sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Chúa Trời của con bấy lâu.
3Chớ tin cậy vua chúa,
Cũng đừng tin cậy con người là nơi không có sự cứu rỗi.
4Hơi thở tắt đi, loài người liền trở về cát bụi;
Trong chính ngày đó, các kế hoạch nó bị tiêu tan.
5Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình,
Đặt niềm hi vọng nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!
6Ngài là Đấng dựng nên trời và đất,#Công 4:24; 14:15.
Biển và mọi vật ở trong đó;
Ngài giữ lòng thành tín đời đời.
7Ngài thi hành công lý cho kẻ bị áp bức,
Và ban bánh cho người đói.
Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù.
8Đức Giê-hô-va mở mắt người mù;
Đức Giê-hô-va nâng đỡ những kẻ ngã lòng;
Đức Giê-hô-va yêu mến người công chính.
9Đức Giê-hô-va bảo vệ khách lạ,
Nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa,
Nhưng Ngài phá hỏng đường lối kẻ ác.
10Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời;
Hỡi Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm Vua từ đời nầy qua đời kia!
Ha-lê-lu-gia!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy