Thi Thiên 142:7

Thi Thiên 142:7 VIE2010

Xin giải cứu linh hồn con khỏi ngục tù Để con cảm tạ danh Chúa. Những người công chính sẽ vây quanh con Vì Chúa đã làm ơn cho con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share