YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 139

139
Đức Chúa Trời biết hết mọi sự và ở khắp mọi nơi
Thi Thiên của Đa-vít. Sáng tác cho nhạc trưởng
1Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con
Và biết rõ con.
2Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy;
Từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con.
3Chúa xem xét lối con đi và chỗ con nằm nghỉ,
Quen biết các đường lối con.
4Khi lời chưa ở trên lưỡi con,
Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi.
5Chúa bao phủ con phía sau và phía trước,
Đặt tay Chúa trên mình con.
6Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho con,
Cao đến nỗi con không thể vươn tới được!
7Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa?
Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?
8Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó,
Nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó.
9Nếu con chắp cánh hừng đông
Bay qua tận cùng biển cả,
10Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con,
Tay phải Chúa sẽ nắm giữ con.
11Nếu con nói: “Bóng tối chắc sẽ che khuất con,
Và ánh sáng chung quanh con trở nên đêm tối,”
12Thì bóng tối ấy cũng không thể che nổi Chúa,
Ban đêm sẽ sáng như ban ngày,
Và bóng tối cũng thành ánh sáng đối với Chúa.
13Vì chính Chúa nắn nên tâm can#139:13 Nn: thận. con,
Dệt thành con trong lòng mẹ con.
14Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng.
Công việc Chúa thật quá diệu kỳ,
Lòng con biết rõ lắm.
15Khi con được dựng nên trong nơi kín đáo,
Được đan dệt cách tinh xảo ở nơi sâu thẳm của đất,
Thì các xương cốt con không giấu được Chúa.
16Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con;
Số các ngày định cho con,
Đã biên vào sổ Chúa
Khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy.
17Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho con biết bao!
Các tư tưởng ấy thật vĩ đại!
18Nếu con muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát.
Khi tỉnh thức, con vẫn còn ở với Ngài.
19Đức Chúa Trời ôi! Chúa hẳn sẽ tiêu diệt kẻ ác.
Hỡi bọn khát máu, hãy đi cho khuất mắt ta!
20Chúng cố tình nói những điều độc ác về Chúa,
Kẻ thù Ngài nổi dậy chống Ngài luống công.
21Lạy Đức Giê-hô-va, lẽ nào con không ghét những kẻ ghét Chúa?
Và không ghê tởm bọn phản nghịch Chúa?
22Con ghét cay ghét đắng chúng,
Kể chúng như kẻ thù của con vậy.
23Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con;
Xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con;
24Thử xem con có lối ác nào không,
Và dẫn con vào con đường đời đời.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy