YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 132

132
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho nơi thánh
Bài ca đi lên từng bậc
1Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhớ lại Đa-vít
Và mọi khổ nạn người phải chịu.
2Người thề với Đức Giê-hô-va
Và hứa nguyện với Đấng Toàn Năng của Gia-cốp:
3“Con sẽ không vào trại mình,
Chẳng lên giường nằm nghỉ,
4Con không cho mắt con ngủ,
Cũng không cho mí mắt con nhắm lại
5Cho đến khi nào con tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va,
Một nơi ngự cho Đấng Toàn Năng của Gia-cốp.”
6Kìa chúng con có nghe nói về Hòm Giao Ước tại Ê-phơ-rát,#II Sử 6:41-42.
Và tìm thấy Hòm ấy trong cánh đồng Gia-a.
7Chúng con sẽ vào nơi ngự của Ngài;
Thờ phượng dưới bệ chân của Ngài.
8Lạy Đức Giê-hô-va, xin mau vào nơi an nghỉ của Ngài
Với Hòm Giao Ước đầy quyền năng Ngài!
9Nguyện các thầy tế lễ của Chúa được mặc sự công chính,
Những người tin kính của Ngài sẽ reo mừng.
10Vì Đa-vít là đầy tớ Chúa,
Xin đừng khước từ người được xức dầu của Ngài.
11Đức Giê-hô-va đã thề hứa với Đa-vít,#II Sa 7:12-16; I Sử 17:11-14; Thi 89:3-4; Công 2:30.
Một lời thề mà Ngài không bao giờ bội ước, rằng:
“Ta sẽ đặt một người do ngươi sinh ra
Lên ngôi kế vị.
12Nếu con cái ngươi gìn giữ giao ước Ta
Và chứng ước mà Ta sẽ dạy cho chúng,
Thì con cái chúng
Cũng sẽ ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời.”
13Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn;
Ngài ước ao Si-ôn làm nơi ngự của Ngài;
14Ngài phán: “Đây là nơi an nghỉ của Ta đời đời;
Ta sẽ ngự ở đây vì Ta ước ao như thế.
15Ta sẽ ban phước cho Si-ôn được lương thực dư dật,
Cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê.
16Ta cũng sẽ mặc cho các thầy tế lễ thành ấy sự cứu rỗi,
Và những người tin kính của nó sẽ reo mừng.
17Tại đó, Ta sẽ khiến sừng Đa-vít vươn lên;#I Vua 11:36.
Ta đã chuẩn bị ngọn đèn cho người được xức dầu của Ta.
18Ta sẽ lấy sự xấu hổ mặc cho kẻ thù người;
Nhưng vương miện trên đầu người sẽ sáng rực rỡ.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy