Thi Thiên 13
VIE2010

Thi Thiên 13

13
Cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ trong cơn hoạn nạn
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng
1Đức Giê-hô-va ôi! Ngài mãi quên con cho đến chừng nào?
Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ?
2Con phải khốn khổ trong tâm hồn,
Hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ?
Kẻ thù con sẽ được tôn cao hơn con cho đến chừng nào?
3Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin xem xét và nhậm lời con.
Xin cho mắt con được sáng, kẻo con phải ngủ trong sự chết chăng!
4Kẻo kẻ thù của con sẽ nói: “Ta đã thắng hơn nó,”
Và kẻ cừu địch con sẽ mừng rỡ khi con vấp ngã.
5Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa;
Xin cho lòng con vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa.
6Con sẽ hát cho Đức Giê-hô-va,
Vì Ngài đã làm ơn cho con.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010