Thi Thiên 127
VIE2010

Thi Thiên 127

127
Sự thịnh vượng đến từ Đức Giê-hô-va
Bài ca đi lên từng bậc. Thi Thiên của Sa-lô-môn
1Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà
Thì thợ xây có lao nhọc cũng luống công.
Nếu Đức Giê-hô-va không canh giữ thành,
Thì người lính canh có thức đêm cũng vô ích.
2Thật uổng công cho những ai#127:2 Nn: các ngươi. thức khuya dậy sớm,
Và ăn bánh lao khổ.
Chúa cũng ban giấc ngủ
Cho người Ngài yêu mến như vậy.
3Kìa, con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho;
Bông trái của tử cung là phần thưởng.
4Con cái sinh ra đang tuổi thanh xuân
Khác nào mũi tên trong tay dũng sĩ.
5Phước cho người nào để chúng đầy ống tên!
Người sẽ không hổ thẹn
Khi đối đáp với kẻ thù mình tại cổng thành.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.