Thi Thiên 123:2

Thi Thiên 123:2 VIE2010

Như mắt đầy tớ Ngửa trông nơi tay ông chủ mình, Như mắt tớ gái Ngửa trông nơi tay bà chủ mình thể nào, Thì mắt chúng con cũng ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con thể ấy, Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.