Thi Thiên 121
VIE2010

Thi Thiên 121

121
Đức Giê-hô-va bảo vệ con dân Ngài
Bài ca đi lên từng bậc
1Tôi ngước mắt lên trên núi:
Sự cứu giúp tôi đến từ đâu?
2Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va
Là Đấng dựng nên trời và đất.
3Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã;
Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
4Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên
Không hề chợp mắt cũng không buồn ngủ.
5Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi;
Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi.
6Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày,
Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.
7Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa.
Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi.
8Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi
Khi ra khi vào,
Từ nay cho đến đời đời.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.