Thi Thiên 120
VIE2010

Thi Thiên 120

120
Cầu xin Chúa cứu khỏi kẻ giả dối
Bài ca đi lên từng bậc
1Trong cơn gian truân, con kêu cầu Đức Giê-hô-va,
Ngài đã đáp lời con.
2Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu linh hồn con
Khỏi môi dối trá,
Khỏi lưỡi phỉnh gạt.
3Hỡi lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi điều chi?
Cho thêm ngươi điều gì nữa?
4Chắc hẳn là mũi tên nhọn của dũng sĩ
Và than đỏ hực của cây giếng giêng.
5Khốn nạn cho con vì con ngụ trong đất Mê-siếc
Và ở dưới các trại Kê-đa!#120:5 Mê-siếc ... Kê-đa: Là hai vùng đất xa xôi, dân ở đó bị xem là dã man.
6Linh hồn con phải ở chung quá lâu
Với kẻ ghét hòa bình.
7Con muốn hòa bình
Nhưng khi nói đến,
Chúng đòi chiến tranh.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010