YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 118

118
Cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời
1Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện;#I Sử 16:34; II Sử 5:13; 7:3; Era 3:11; Thi 100:5; 106:1; 107:1; 136:1; Giê 33:11.
Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
2Nguyện Y-sơ-ra-ên nói rằng:
“Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.”
3Nguyện nhà A-rôn nói rằng:
“Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.”
4Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng:
“Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.”
5Trong cơn gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va;
Đức Giê-hô-va đáp lời tôi và đặt tôi nơi rộng rãi,
6Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ,#Hê 13:6.
Loài người sẽ làm gì tôi?
7Đức Giê-hô-va bênh vực tôi; Ngài là Đấng giúp đỡ tôi.
Tôi sẽ thấy kẻ thù mình bị đánh bại.
8Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va
Còn hơn tin cậy loài người.
9Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va
Còn hơn tin cậy vua chúa.
10Các nước đã vây tôi;
Tôi nhân danh Đức Giê-hô-va mà hủy diệt chúng!
11Chúng bao vây tôi, bủa khắp bốn bề;
Tôi nhân danh Đức Giê-hô-va mà hủy diệt chúng!
12Chúng bao vây tôi khác nào đàn ong;
Nhưng chúng bị dập tắt như ngọn lửa gai;
Tôi nhân danh Đức Giê-hô-va mà hủy diệt chúng!
13Ngươi xô ta mạnh để ta ngã quỵ,
Nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta.
14Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là bài ca của ta;#Xuất 15:2; Êsai 12:2.
Ngài trở nên sự cứu rỗi ta.
15Trong trại người công chính có tiếng vui mừng cứu rỗi:
“Tay phải Đức Giê-hô-va làm những việc lớn lao;
16Tay phải Đức Giê-hô-va giơ cao lên;
Tay phải Đức Giê-hô-va làm những việc lớn lao!”
17Tôi sẽ chẳng chết đâu nhưng được sống
Để thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va.
18Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm khắc,
Nhưng không phó tôi vào sự chết.
19Hãy mở cho tôi các cửa công chính,
Tôi sẽ bước vào để ca ngợi Đức Giê-hô-va.
20Đây là cửa của Đức Giê-hô-va;
Những người công chính sẽ vào đó.
21Con sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời con
Và trở nên sự cứu rỗi của con.
22Hòn đá mà thợ xây loại ra#Lu 20:17; Công 4:11; I Phi 2:7.
Đã trở nên đá góc nhà.
23Đó là việc của Đức Giê-hô-va,#Mat 21:42; Mác 12:10-11.
Một điều kỳ diệu dưới mắt chúng con.
24Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên;
Chúng con sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.
25Đức Giê-hô-va ôi! Xin giải cứu chúng con;#Mat 21:9; Mác 11:9; Gi 12:13.
Đức Giê-hô-va ôi! Xin cho chúng con được thịnh vượng.
26Đáng ca ngợi Đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến!#Mat 21:9; 23:39; Mác 11:9; Lu 13:35; 19:38; Gi 12:13.
Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va, chúng con chúc tụng Ngài.
27Giê-hô-va là Đức Chúa Trời,
Ngài đã ban cho chúng con ánh sáng.
Hãy lấy dây cột sinh tế
Vào các sừng bàn thờ.
28Chúa là Đức Chúa Trời của con, con sẽ cảm tạ Chúa;
Chúa là Đức Chúa Trời của con, con sẽ tôn cao Ngài.
29Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện;
Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Currently Selected:

Thi Thiên 118: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy