Thi Thiên 117
VIE2010

Thi Thiên 117

117
Khuyên muôn dân ca ngợi Đức Giê-hô-va
1Hỡi các nước, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va;#Rô 15:11.
Hỡi muôn dân, hãy ca tụng Ngài!
2Vì lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta rất lớn,
Đức thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời!
Ha-lê-lu-gia!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.