YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 115

115
So sánh hình tượng với Đức Chúa Trời
1Lạy Đức Giê-hô-va, vì lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài,
Nguyện vinh quang không thuộc về chúng con, không thuộc về chúng con
Nhưng đáng thuộc về danh Ngài!
2Vì sao các nước dám nói rằng:
“Đức Chúa Trời của chúng ở đâu?”
3Đức Chúa Trời chúng ta ở trên các tầng trời;
Ngài làm bất cứ điều gì vừa ý Ngài.
4Còn hình tượng của chúng làm bằng bạc bằng vàng,#Thi 135:15-18; Khải 9:20.
Là công việc tay người ta làm ra.
5Hình tượng có miệng mà không nói;
Có mắt mà chẳng thấy;
6Có tai mà không nghe;
Có mũi mà chẳng ngửi;
7Có tay nhưng không thể sờ;
Có chân mà không biết đi;
Có cổ họng mà chẳng phát ra tiếng nào.
8Kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy chúng
Đều giống như chúng.
9Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va;
Ngài là sự cứu giúp và cái khiên của họ.
10Hỡi nhà A-rôn, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va:
Ngài là sự cứu giúp và cái khiên của họ.
11Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va:
Ngài là sự cứu giúp và cái khiên của họ.
12Đức Giê-hô-va nhớ đến chúng con:
Ngài sẽ ban phước, ban phước cho nhà Y-sơ-ra-ên,
Cũng sẽ ban phước cho nhà A-rôn.
13Ngài sẽ ban phước cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va#Khải 11:18; 19:5.
Hoặc nhỏ hay lớn cũng vậy.
14Nguyện Đức Giê-hô-va gia tăng phước lành trên các ngươi,
Cả các ngươi và con cháu các ngươi nữa.
15Nguyện Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời và đất,
Ban phước cho các ngươi.
16Các tầng trời thuộc về Đức Giê-hô-va,
Nhưng Ngài đã ban quả đất cho con cái loài người.
17Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi im lặng#115:17 Tức cõi chết.
Chẳng ca ngợi Đức Giê-hô-va.
18Nhưng chúng con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va
Từ bây giờ cho đến đời đời!
Ha-lê-lu-gia!

Currently Selected:

Thi Thiên 115: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy