Thi Thiên 112:5

Thi Thiên 112:5 VIE2010

Phước cho người nào có lòng rộng rãi, sẵn sàng cho mượn Và điều hành mọi công việc trong sự chính trực.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.