Thi Thiên 112:4

Thi Thiên 112:4 VIE2010

Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng, Tức là người hay làm ơn, có lòng thương xót và công chính.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.