Thi Thiên 109
VIE2010

Thi Thiên 109

109
Cầu Chúa báo trả kẻ thù
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng
1Lạy Đức Chúa Trời mà con ca ngợi,
Xin đừng nín lặng!
2Vì miệng kẻ ác và bọn lừa dối hả ra chống lại con,
Chúng nói nghịch con bằng lưỡi dối trá.
3Vây phủ con bằng lời ghen ghét,
Và tấn công con vô cớ.
4Chúng tố cáo con mặc dù con yêu thương chúng,
Vì thế, con chỉ biết cầu nguyện.
5Chúng lấy dữ trả lành,
Lấy ghét báo thương.
6Xin sai kẻ ác chống lại nó,
Và đặt kẻ chống đối#109:6 Nn: Sa-tan. đứng bên phải nó.
7Khi nó bị phán xét, nguyện nó bị kết tội
Và lời cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi.
8Nguyện các ngày của đời nó ngắn đi,
Nguyện kẻ khác chiếm lấy chức vụ nó#Công 1:20.
9Nguyện con cái nó trở thành kẻ mồ côi,
Và vợ nó thành người góa bụa.
10Nguyện con cái nó đi lang thang ăn mày,
Phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng.
11Nguyện chủ nợ xiết hết mọi vật nó có.
Kẻ ngoại bang cướp lấy hoa lợi của công lao nó.
12Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó,
Không ai thương xót đến những đứa con mồ côi của nó.
13Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi,
Tên chúng bị xóa mất trong thế hệ kế tiếp.
14Nguyện sự gian ác của tổ phụ nó bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va;
Tội lỗi của mẹ nó không hề bôi xóa được.
15Nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-va
Để Ngài xóa kỷ niệm chúng khỏi đất.
16Vì nó không nhớ làm ơn,
Nhưng lại bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn,
Và kẻ có lòng đau thương để giết đi.
17Nó ưa nguyền rủa; sự nguyền rủa đổ trên đầu nó;
Nó không thích chúc phước; phước cũng cách xa nó.
18Nó mặc sự nguyền rủa khác nào chiếc áo;
Sự nguyền rủa thấm vào thân nó như nước,
Như dầu thấm vô xương cốt nó.
19Nguyện sự nguyền rủa như chiếc áo bao bọc nó,
Như cái đai luôn thắt quanh lưng.
20Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ thù của con,
Và cho những kẻ nói điều ác để hại mạng sống con.
21Nhưng lạy Chúa là Đức Giê-hô-va,
Vì danh Chúa, xin hậu đãi con;
Vì lòng nhân từ Chúa là tốt lành, xin giải cứu con.
22Vì con khốn cùng và thiếu thốn;
Lòng con đau xót tận tâm can.
23Đời con qua đi như bóng xế chiều,
Bị đẩy đi đây đó như cào cào.
24Gối con run rẩy vì kiêng ăn,
Thân thể con gầy mòn, ốm yếu.
25Con trở thành nỗi sỉ nhục cho chúng;#Mat 27:39; Mác 15:29.
Mỗi khi chúng thấy con thì lắc đầu.
26Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ôi! Xin giúp đỡ con,
Và cứu con theo lòng nhân từ của Chúa;
27Để người ta biết rằng đây là tay Đức Giê-hô-va,
Chính Ngài đã làm điều đó.
28Chúng nguyền rủa con, nhưng Chúa lại ban phước cho con.
Khi chúng dấy lên chắc sẽ bị hổ thẹn,
Còn đầy tớ Chúa sẽ được vui vẻ.
29Nguyện kẻ thù của con phải mặc lấy sự sỉ nhục,
Bao phủ mình bằng sự xấu hổ như cái áo.
30Bấy giờ, miệng con sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va
Và ca ngợi Ngài giữa đoàn dân đông.
31Vì Ngài đứng bên phải người thiếu thốn,
Để giải cứu mạng sống họ khỏi kẻ kết án.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.